İdare Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1349227

Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından, kendi mal varlıklarını kullanarak ve kendi personeli eliyle yürütülen faaliyetler, kamu hizmeti olmaya elverişli faaliyetler denilince aynı zamanda diğer adı Organik Öğe olarak da bilinen aşağıdaki hangi öğeyi anlatmaktadır?


Kamu hizmetini sunanlar

Kamu Yararı

Kamu Hizmetinin Maddi Öğesi

Kamu Hizmetinin Manevi Öğesi

Kamu Hizmetine Yönelik Faaliyetler


Yanıt Açıklaması:

Sorunun çözümü: Kamu Hizmetini Sunanlar (Organik Öğe): Bir faaliyetin kamu hizmeti olarak nitelendirilebilmesi için bu faaliyetin bir kamu tüzel kişisi veya onun gözetim ve denetimi altında özel hukuk kişileri tarafından yerine getirilmesi gerekir. Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından, kendi mal varlıklarını kullanarak ve kendi personeli eliyle yürütülen faaliyetler, kamu hizmeti olmaya elverişli faaliyetlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum