İdare Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1349351

Kural olarak hâkim kararı olmadan kimse aranamaz. Ancak gecikmede sakınca varsa mahallin
en büyük mülkî âmirinin yazılı emri ile arama yapılabilir. Bu tür aramaya ne tür bir kolluk işlemidir?


Denetim 

İzin verme

Önleme araması

Kimlik sorma

Ruhsat verme


Yanıt Açıklaması:

Kural olarak hâkim kararı olmadan kimse aranamaz.
Ancak gecikmede sakınca varsa mahallin
en büyük mülkî âmirinin yazılı emri ile arama yapılabilir.
Bu tür aramaya Polis Vazife ve Salahiyet
Kanununun 9. maddesi, “önleme araması” demektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum