İdare Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1349365

Kolluk yetkileri hangi yönden sınırlandırılmamıştır?


Amaç

Şekil

Konu

Yer

Zaman


Yanıt Açıklaması:

Kolluk yetkisinin kullanışı, doğrudan bireylerin hak ve özgürlüklerinin kullanımı ile ilgili olduğu için sınırsız bir yetki değildir. Bu nedenle kolluk yetkileri; amaç, konu, yer ve zaman açılarından sınırlandırılmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum