İdare Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1349383

Bir hakkın veya özgürlüğün sınırlanmasında kullanılan aracın, sınırlamayla ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli olması, bu aracın amaç için zorunlu ve gerekli olması ve nihayet söz konusu araçla ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir denge olması olarak tanımlanan kolluk yetkisi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Hukukilik ilkesi

Gecikmede tehlike bulunması ilkesi

Müdahalede haklılık ilkesi

Ölçülülük ilkesi

Liyakat ilkesi


Yanıt Açıklaması:

Ölçülülük ilkesi, bir hakkın veya özgürlüğün sınırlanmasında kullanılan aracın, sınırlamayla ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli olmasını, bu aracın amaç için zorunlu ve gerekli olmasını ve nihayet söz konusu araçla ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir denge olmasını ifade eder.

Yorumlar
  • 0 Yorum