İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #2612

Aşağıdakilerden hangisi toplam harcamaları oluşturan dört temel bileşenden biri değildir ?


Hane halklarının tüketim harcamaları
Özel sektörün yatırım harcamaları
Kamu harcamaları
Dış alem talebi (net ihracat)
Dolaylı vergiler

Yanıt Açıklaması: Toplam harcamalar dört temel bileşenden oluşur. Bunlar ; hane halklarının tüketim harcamaları, özel sektörün yatırım harcamaları, kamu harcamaları ve dış alem talebi olarak ifade edilebilecek net ihracattır.
Yorumlar
  • 0 Yorum