İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #374302

Aşağıdakilerden hangisi Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın gelir yöntemi ile hesaplanmasında kullanılan unsurlardan biri değildir?


Sübvansiyonlar

Ücret

Tüketim harcamaları

Amortismanlar

Dolaylı vergiler


Yanıt Açıklaması:

Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın gelir yöntemi ile hesaplanmasında Tüketim harcamaları dikkate alınmaz. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla = Ücret + kâr + faiz + rant + amortismanlar + dolaylı vergiler – Sübvansiyonlardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum