İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #374398

Bir ekonomide,
Tüketim harcamaları (C)= 90.000
Yatırım Harcamaları (I)  = 16.000
Kamu Harcamaları (G)   = 40.000
Net İhracat (X-M)          = 60.000
Net Faktör Geliri(NFG)   = 50.000
Amortismanlar              =  4.000
Buna göre Safi Milli Hâsıla (SMH) kaç Türk Lirasıdır?


300.000

256.000

252.000

236.000

146.00


Yanıt Açıklaması:

GSYH = C + I + G + (X-M)

     = 90.000 +16.000+40.000+60.000

     =  206.000 TL

GSMH  = GSYH + NFG

                  = 206.000 + 50.000

                  = 256.000

SMH = GSMH - Amortismanla

SMH = 256.000 - 4.000

             = 252.000 TL.

Yorumlar
  • 0 Yorum