İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #376004

I. İradi İşsizlik II. Konjonktürel İşsizlik III.Yapısal İşsizlikIV. Gizli İşsizlik V. Geçici İşsizlik Yukarıdakilerden hangileri işsizlik türlerindendir?


I

I ve II

II ve III

II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Nedenlerine göre işsizlik türlerinin incelenmesi özellikle ekonomide gelir, istihdam, fiyat düzeyi ve faiz oranlarının belirlenmesi ile ilgili makroekonomik modellerin iyi anlaşılması açısından çok önemlidir. Ortaya çıkış şekillerine göre, çeşitli işsizlik çeşitlerinden söz edilebilir. İradi, konjonktürel, yapısal, gizli ve geçici işsizlik bunlardan bazılarıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum