İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #405006

Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farka ne denir?


Amortisman
Gayri Safi Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
Yatırım
Katma Değer

Yorumlar
  • 0 Yorum