İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #413738

Ekonomide büyüme aşağıda verilen iktisadi kavramlardan hangisi ile ölçülür? 


Çalışma çağındaki nüfus
Gayrisafi yurt içi hasıla
Tüketici fiyat endeksi
Reel döviz kuru
Net ihracat

Yorumlar
  • 0 Yorum