İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #1869

I. Büyük buhran, makro iktisadın çıkışında etkili olmuştur.II. Adam Smith'in "Ulusların Zenginliği" adlı kitabı ile ortaya çıkmıştır.III. Devlet politikaları ile üretim ve istihdam üzerinde etkili olunabileceği savunulur.IV. II. Dünya Savaşı sonrasında taraftar bulmaya başlamıştır.Yukarıdakilerden hangileri makro iktisat ile ilgili doğru ifadelere yer vermektedir?


I ve II
II ve III
II ve IV
I, III ve IV
I, II, III ve IV

Yorumlar
  • 0 Yorum