İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #1919

Makro iktisat, aşağıda yer alan gruplardan hangisinin davranışları üzerinde odaklandığı söylenemez?


Hane halkı
Firmalar
Devlet
Bireyler
Dış alem

Yanıt Açıklaması: Makro iktisadın ekonomide aşağıdaki dört temel gurubun davranışları üzerinde durduğunu söyleyebiliriz. Bunlar: • Hane halkı, • Firmalar, • Devlet, • Dış alem.
Yorumlar
  • 0 Yorum