İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #376072

GSYH hesaplama metotları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?


Üretim ve Gelir Yöntemi

Harcama ve Paylaşım Yöntemi

Üretim, Gelir, Harcama Yöntemi

Üretim, Dağıtım, Harcama Yöntemi

Harcama, Üretim ve Net milli gelir yöntemi


Yanıt Açıklaması:

Bir ekonominin GSYH’ı üç farklı metotla hesaplanabilir. Bunlar: 1. Üretim Yöntemi, 2. Gelir Yöntemi, 3. Harcama Yönetimi’dir. Eğer ölçme hataları yoksa normal şartlar altında bu üç farklı yöntemle hesaplanan GSYH’ların birbirine eşit olması gerekir. Bu son derece doğaldır. Çünkü geliri yaratan şey üretim, harcamayı olanaklı kılan ise gelirdir. Hepimiz ürettiğimiz kadar gelir elde edip gelirimiz kadar da harcamaz mıyız? Bir ülke içinde durum aynıdır. Üretimi gelirine, geliri de harcamasına eşit olmak zorundadır. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye’nin GSYH’sını bu üç farklı metotla ölçüp kamuoyuna açıklamaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum