İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #402799

Okun yasası hangi iki makroekonomik değişken arasındaki ters yönlü ilişkiyi açıklar?


Büyüme-Tasarruf
Tasarruf-Yatırım
İşsizlik- GSYİH
Tüketim- Yatırım
Dış Ticaret-Dış Borç 

Yorumlar
  • 0 Yorum