İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #1879

I. Enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişki teorik olarak Phillips eğrisi ile açıklanır.II. Enflasyon ve işsizlik arasında kısa dönemde ters yönlü ilişki söz konusudur.III. Enflasyon-büyüme ilişkisinin pozitif yönlü olduğunu kabul eden görüşlerin yanında enflasyonun ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini savunan görüşler de bulunmaktadır.Makroekonomik değişkenlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II
Yalnız III
I ve III
II ve III
I, II ve III

Yorumlar
  • 0 Yorum