İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #1915

Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanı içine giren konular arasında gösterilemez?


Toplam mal ve hizmet üretimi ve üretim artışı (ekonomik büyüme)
Ekonomik dalgalanmalar (genişleme ve daralmalar) ve kaynakların kullanım sorunu (işsizlik)
Fiyat istikrarı (enflasyon, deflasyon) ve dış ekonomik ilişkiler (ödemeler dengesi)
Faiz oranlarının belirlenmesi ve döviz kurlarının oluşumu
Hane halkı tüketimi ve firmaların üretim düzeyi

Yanıt Açıklaması: Makro iktisadın ilgi alanı içine giren konular aşağıdaki gibi sıralanabilir. • Toplam mal ve hizmet üretimi, • Üretim artışı (ekonomik büyüme), • Ekonomik dalgalanmalar (genişleme ve daralmalar), • Kaynakların kullanım sorunu (işsizlik), • Fiyat istikrarı (enflasyon, deflasyon) • Dış ekonomik ilişkiler (ödemeler dengesi), • Faiz oranlarının belirlenmesi, • Döviz kurlarının oluşumu gibi konulardır.
Yorumlar
  • 0 Yorum