İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #2019

Devletin kamu hizmetlerini finanse edebilmek için firmalar ve hane halklarından topladığı gelirlere ne ad verilir?


Vergi
Harcama
Tüketim
Gelir
Tasarruf

Yanıt Açıklaması: Devletin kamu hizmetlerini finanse edebilmek için firmalar ve hane halklarından topladığı gelirlere vergi denilmektedir. Doğru yanıt A seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum