İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #2553

Milli gelir özdeşliğine göre; toplam tüketimi 4a birim TL, toplam yatırım harcamaları 2a birim TL, kamu harcamaları 3a birim TL ve net ihracat 2a birim TL olan bir ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sı kaç a birim TL'dir?


3a TL
5a TL
7a TL
9a TL
11a TL

Yanıt Açıklaması: Y?C+I+G+NX Milli gelir özdeşliği adı verilen bu özdeşlik, bir ekonomideki toplam mal ve hizmet üretimini ifade eden GSYH’nin toplam tüketim (C), toplam yatırım harcamaları (I), kamu harcamaları (G) ve net ihracat (NX) olarak dört bileşeni olduğunu ifade etmektedir. Bu bir özdeşliktir çünkü ifadenin sol tarafındaki herhangi bir artış sağ taraftaki bileşenlerin toplamında da bir artış anlamına gelir. Bu eşitlik her durumda sağlandığı için özdeşlik adını veriyoruz.
Yorumlar
  • 0 Yorum