İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #1916

Belirli bir dönemde milli gelirin ne olacağı, tam istihdam durumunun sağlanıp sağlanamayacağı, toplam harcamaların ve toplam tasarrufların hangi faktörlerin etkisi altında belirleneceği gibi sorulara aşağıdakilerden hangisi yanıt aramaktadır?


Mikro iktisat
Makro iktisat
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)
Konjonktürel işsizlik
Eksik istihdam

Yanıt Açıklaması: Makro iktisatta, ekonomi bir bütün olarak ele alınmakta ve bu bütün içindeki birimlerin ayrı ayrı dengeleri değil de ekonominin tüm dengesi araştırılmaktadır. Dolayısıyla belirli bir dönemde milli gelirin ne olacağı, tam istihdam durumunun sağlanıp sağlanamayacağı, toplam harcamaların ve toplam tasarrufların hangi faktörlerin etkisi altında belirleneceği gibi sorulara yanıt aranmaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum