İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #1954

Bir ekonomide belli bir dönemde (1 yıl) üretilen tamamlanmış (nihai) mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamına ne ad verilir ?


Toplam maliyet
Gayri safi yurtiçi hasıla
İstihdam düzeyi
Toplam yatırım
Milli gelir

Yanıt Açıklaması: Bir ekonominin bütün olarak büyüklüğünün ölçüsü o ekonominin üretim gücü tarafından belirlenir. Mevcut kaynakların ne ölçüde değerlendirildiği , üretim faktörlerinin kullanım biçimi o ekonomideki üretim düzeyi yani gelir düzeyine bağlıdır. Bu anlamda en sık kullanılan kavramlardan birisi GSYH' dır .
Yorumlar
  • 0 Yorum