İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #436046

Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi ödemeler bilançosunda açık olmasına yol açacak faktörler arasında yer almaz?


Hammadde yönünden aşırı dışarı bağımlılığın olması
Gösteriş nedeniyle lüks mallar ithalatının fazlalığı
Sanayileşmenin tamamlanmamış olmasında dolayı ihracat imkânının sınırlı oluşu
İthalatın ihracattan fazla olması
Uluslararası piyasada fiyat rekabeti yapabilecek konumda ticaret yapıyor olmak

Yanıt Açıklaması: Uluslararası piyasada fiyat rekabeti yapabilecek konumda ticaret yapıyor olmak ödemeler bilançosunda açık olmasına yol açacak faktörler arasında yer almaz.
Yorumlar
  • 0 Yorum