İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #438766

Ortodoks politikalar Heterodoks politikalar IMF tipi politikalar Yukarıdaki istikrar politikalarından hangisi ya da hangileri devalüasyonu istikrar sağlamada kullanıla


Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III
I, II ve III

Yanıt Açıklaması: Devalüasyonu sadece Heteredoks politikalar kullanır
Yorumlar
  • 0 Yorum