İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #373891

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun yapısal gruplarından biri değildir?


Cari işlemler hesabı

Sermaye hesabı

Finans hesabı

Net hata ve noksan

Alacaklılar hesabı


Yanıt Açıklaması:

Ekonomik işlemler, ödemeler bilançosuna birbiriyle benzerliklerine ve ekonomi üzerinde doğurdukları etkilere göre gruplandırılır. Bu gruplar; Cari işlemler hesabı, Sermaye hesabı, Finans hesabı, Net hata ve noksandır. Alacaklılar hesabı ödemeler bilançosunda yer almaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum