İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #384425

Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabının alt kalemlerinden biri değildir?


İthalat

Kamu harcamaları

Dış turizm

Taşımacılık hizmetleri

Sermaye gelir ve giderleri


Yanıt Açıklaması:

Cari işlemler hesabı, ithalat, ihracat, dış turizm, işçi gelirleri, Sermaye gelir ve giderleri, Taşımacılık hizmetleri, özel hizmetler, hükümet hizmetleri alt dallarından oluşur. Kamu harcamaları cari işlemler hesabının alt kalemlerinden biri değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum