İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #391982

Fiyat istikrarının sağlanmasını amaçlayan bir ekonomi politikasının sonucunda ortaya çıkması beklenen olumsuzluklar hangi seçenekte doğru şekilde aktarılmıştır?


Yüksek enflasyon, düşük oranlı işsizlik

Yatırımlarda ve milli gelirde düşme

Milli gelirde azalış ve yüksek oranlı işsizlik

Gelir adaletsizliği ve yüksek enflasyon

Gelir adaletsizliği ve düşük oranlı işsizlik


Yanıt Açıklaması:

Fiyat istikrarının sağlanması amaç olarak belirlenmiş ise söz konusu ekonomide fiyat düzeyinde sürekliliğin sağlanması arzulanmakta demektir. Dolayısıyla enflasyonla mücadele edilmektedir. Böylesi politikaların doğuracağı muhtemel sonuçlar milli gelirde azalış ve yüksek oranlı işsizlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü fiyat istikrarı ile tam istihdam amaçlarının aynı anda gerçekleştirilmesi zordur.

Yorumlar
  • 0 Yorum