İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #413724

Aşağıdakilerden hangisi gayrisafi yurtiçi hasılada ölçülen nominal artışları anlatan kavramdır?


İktisadi kalkınma
İktisadi büyüme
Milli gelir büyümesi
Harcanabilir gelir büyümesi
Cari fiyatlarla büyüme

Yorumlar
  • 0 Yorum