İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #376100

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide bir dönemde üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin piyasa değerini ifade eder?


Katma Değer

Milli Gelir

Net İhracat

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)


Yanıt Açıklaması:

Bir ekonomide bir dönemde üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin piyasa değerine Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) denir. Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ise bir ülkenin üretim faktörleri ile ülke sınırları içinde ve dışında belirli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeridir. GSYH ile GSMH arasındaki fark bir ekonominin yarattığı gelir ile elde ettiği gelir arasındaki farka eşittir.

Yorumlar
  • 0 Yorum