İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #1864

İnsani gelişme endeksine göre bir X ülkesi 150 ülke arasında 80. dir. SGP’ne göre hesaplanmış kişi başına reel GSMH’ya göre ise 60 sıradadır.Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?


Kişi başına GSYH toplumun genelinin refah düzeyini yansıtmayabilir
Kişi başına GSYH yüksek olsa bir gelir toplum arasında eşit dağılmamış olabilir.
Bu veriler bize X ülkesindeki ekonomik gelişmenin toplumun yaşam kalitesine ve sosyal gelişmeye tam olarak yansımadığını gösterir.
Toplumun genelinin yaşam kalitesi gelirle orantılı değildir.
SPG'ye göre kişi başına GSYH hasıla hesaplandığından X ülkesinin geliri toplumun geneline orantılı dağılmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum