İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #2110

Bir ülkenin sınırları içinde belirli bir yılda üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam parasal değerinin o yılın piyasa fiyatlarıyla hesaplanmasıyla aşağıdaki gelir ölçütlerinden hangisine ulaşılır?


Reel GSMH
Nominal GSMH
Reel GSYH
Nominal GSYH
Milli gelir

Yanıt Açıklaması: Bir ülkenin sınırları içinde belirli bir yılda üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam değeri GSYH’dır. Eğer bu hesaplama belirli bir baz yılı fiyatları üzerinden yapsayırsa reel GSYH olacaktır. Nominal GSYH ise GSYH’nin hesaplamanın yapıldığı dönemdeki piyasa fiyatları cinsinden değeridir. Yani Nominal GSYH cari fiyatlarla hesaplanmış GSYH’dır.
Yorumlar
  • 0 Yorum