İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #2117

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Gelir vergisinin artan oranlı olması durgunluk dönemlerinde toplam talebin canlanmasına yol açar.
Durgunluğa bağlı olarak uzun dönem dengesinden uzaklaşmış bir ekonomide kamu harcamalarının artırılması ideal dengeye ulaşılmasını sağlar.
Maliye politikası temel olarak devlet bütçesi ile yürütülür.
Maliye politikası otomatik dengeleyici mekanizmalar ve isteğe bağlı politikalar ile uygulanır.
Ekonomi uzun dönem dengesinden uzaklaşmış ise kamu harcamalarını kısılması toplam talep eğrisini sağa kaydırır.

Yanıt Açıklaması: Otomatik dengeleyicilerin bağında artan oranlı gelir vergileri gelmektedir yani kişinin geliri arttıkça ödemesi gerekli vergi oranı yükseldiği için ekonomi politikası yönünden oldukça önemli bir araçtır. Buna karşılık ekonomide durgunluk söz konusu ise bu kez mekanizma ekonominin canlılığının hızla kaybolmasını önleyici etki yapar. Gelirler hızla düşerken tarife daha hızlı düşer böylece vergi öncesi geliri düşen kişilerin kullanabilir gelirlerinin (gelir vergisinin düşülmesinden sonra kalan tutardır.) aynı hızla düşmemesi ve ekonominin durgunluğa girmesi önlenmiş olur. Ekonomide bir durgunluk (resesyon) söz konusuysa ve buna bağlı olarak uzun dönem dengesinden uzaklaşılmış ise yani toplam talep eğrisinin , (AD1) uzun dönem arz eğrisini (LRAS) kestiği noktadan geride bir yerde kısa dönemli arz eğrisinin (SRAS) kestiği noktada (1) bir denge söz konusu ise bu durumda kamu harcamalarının arttırılması toplam talep eğrisini (AD2) sağa kaydıracaktır. Maliye politikası temel olarak devlet bütçesi ile yürütülmektedir. Maliye politikası iki şekilde uygulanabilir: 1. Otomatik stabilizatörler (dengeleyiciler) aracılığı ile, 2. isteğe bağlı politikaların devreye sokulması ile.
Yorumlar
  • 0 Yorum