İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #375997

I. Faiz oranı
II. Reel gelir
III. Fiyatlar genel düzeyi
Para talebi yukarıda verilen değişkenlerden hangisi ya da hangileri ile pozitif yönlü ilişki içindedir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Fiyatlar genel düzeyindeki artışlar insanların daha fazla nakite ihtiyaç duymalarına, dolayısıyla daha fazla para talebine neden olur. Reel gelirdeki artışlar tüketimin artmasına, dolayısıyla daha fazla para talebine neden olur. Faiz oranındaki artışlar ise, parayı elde tutmanın alternatif maliyetini artıracağından para talebinin azalmasına neden olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum