İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #375994

Aşağıdakilerden hangisi serveti tanımlar?


Kişinin yaşamı boyunca gelirlerinden yapmış oldukları tasarruflar ve atalarından kendine miras kalan tasarruflar toplamıdır.

Mal ve hizmetlerin değişimi için harcanan zaman, emek ve çabaların tümüdür

Para olarak kullanılmasa dahi kendi başına bir değer taşıyan varlıkların değişim aracı olarak kullanılması durumundaki varlıklardır.

Ödeme aracı olarak kullanılan ve aynı zamanda kabul edilmesini tamamen kanuni zorunluluktan alan varlıktır

Parasal olmayan bir varlığın ödemelerde kullanılacak bir nakit (para) aracına dönüşmesindeki göreceli hız ve kolaylıktır.


Yanıt Açıklaması:

(A) seçeneği servet; (B) seçeneği işlem maliyeti; (C) seçeneği mal para; (D) seçeneği fiyat para; (E) likidite tanımlarıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum