İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #2555

İlk dönem 500 000 TL gideri, ikinci dönem 300 000 TL gideri, üçüncü dönem 900 000 TL geliri olan bir projenin net bugünkü değeri nedir ve bu proje kabul edilmeli midir? (Nominal faiz = 0.1)


-26296 TL, Kabul edilmemeli
-247933 TL, Kabul edilmemeli
247933 TL, Kabul edilmeli
676183 TL, Kabul edilmeli
-702479 TL, Kabul edilmemeli

Yanıt Açıklaması: NPV= (R1-E1)/((1+i))+(R2-E2)/(1+i)^2 +?+(Rn-En)/(1+i)^n Yukarıdaki formülde NPV net bugünkü değeri, R1, R2,..., n her dönem elde edilecek hasılatı veya nakit girişini, E1, E2,..., n ise her dönem gerçekleşen harcamaları veya nakit çıkışını göstermektedir. Formüldeki i ise indirgeme faktörü olarak adlandırılır. İndirgeme faktörü gelecekteki değerleri bugünkü değerlere indirgemek için kullanılan orandır. Genellikle bu indirgeme faktörü olarak nominal faiz kullanılır. NPV>0 ise proje kabul edilir ve gerçekleştirilir, NPV<0 ise proje reddedilir ve yatırım gerçekleşmez.
Yorumlar
  • 0 Yorum