İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #375006

Aşağıdakilerden hangisi, uzun dönemli ekonomik büyümenin itici gücü olarak nitelendirilebilir?


Faiz

Tüketim

Yatırım

Otonom harcamalar

Tasarruf


Yanıt Açıklaması:

Uzun dönemli ekonomik büyümenin itici gücü yatırımlardır. Yatırımlar; bina, makine ve teçhizat gibi sermaye stokunu artırdığı için ekonominin üretim kapasitesini de arttırır ve büyümeyi de sağlayabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum