İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #384419

Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret dengesini ifade eder? (X= İhracat, M= ithalat, NX= Net İhracat)


X-M = 1

X+M = 1

NX=1

NX=0

X< M


Yanıt Açıklaması:

Bir ülkenin ihracatı ile ithalatı arasındaki fark, o ülkenin dış ticaret dengesini gösterir ve NX=XM’dir. Eğer; X>M ise, NX>0’dır ve dış ticaret fazlası vardır. Eğer; X<M ise, NX<0’dır ve dış ticaret açığı vardır. Eğer; X=M ise, NX=0’dır ve dış ticaret dengesi vardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum