İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #390982

I. Reel GSYH’da düşüş II. Gelirlerde azalma III. Artan işsizlik Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri makroekonomideki durgunluğun nedenlerindendir?


I ve II

II

II ve III

I, II ve III

I ve III


Yanıt Açıklaması:

Durgunluk dönemlerinde ekonominin çıktı miktarı azalır ve bu azalma işsizlikte artış anlamını taşır. Bir başka ifadeyle GSYH’da meydana gelen değişimlerin, işsizlik oranında meydana gelenlerle ters ilişkili olduğu söylenebilir. Durgunluk dönemleri işsizliğin ciddi boyutlarda yukarı yönlü ivme kazandığı dönemlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum