İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #403194

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyüme için doğru değildir?


Toplumların refah düzeylerinin artışı için çok önemlidir.
Ulaşmak istenilen başlıca makroekonomik amaçlardan biridir.
Bir ekonomideki üretebilme gücünü artırmak olarak tanımlanabilir.
Reel GSYH artış hızı büyüme oranı olarak bilinir.
Temel nedeni tüketim alışkanlıklarının değişmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum