İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #430244

Ekonomide AS sabitken yabancıların reel milli gelirlerinin artması durumunda olası genel makroekonomik denge değişikliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmektedir? 


Fiyatlar genel düzeyi sabit kalmakla birlikte gelir düzeyi düşer 
Fiyatlar genel düzeyi artmakla birlikte gelir düzeyi düşer
Fiyatlar genel düzeyi düşmekle birlikte gelir düzeyi artar
Fiyatlar genel düzeyi artmakla birlikte gelir artar
Fiyatlar genel düzeyi ve gelir düzeyi sabit kalır.

Yanıt Açıklaması: xxx
Yorumlar
  • 0 Yorum