İktisada Giriş 2 Deneme Sınavı Sorusu #2611

Aşağıdakilerden hangisi para arzındaki büyümenin etkilerinden biridir?


Fiyatlar genel düzeyindeki değişim oranına negatif etki eder.
Reel milli gelirdeki büyümeye negatif yönde etki eder.
Enflasyona negatif etki eder.
Reel faizleri pozitif etkiler.
Servetteki artışları negatif etkiler.

Yanıt Açıklaması: Para arzındaki büyüme fiyatlar genel düzeyindeki değişme oranına (enflasyon) pozitif reel milli gelirdeki büyüme ise negatif yönde etki eder.
Yorumlar
  • 0 Yorum