İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1178479

Genel olarak ekonomiler geliştikçe hangi sektörün yaratılan katma değer içindeki payının azaldığı söylenebilir?


Tarım sektörü

İmalat sektörü

Hizmet sektörü

Sanayi sektörü

İnşaat sektörü


Yanıt Açıklaması:

Genel olarak ekonomiler geliştikçe hizmet sektörünün yaratılan katma değer içerisindeki payı artarken, tarım sektörünün payının düştüğü gözlenmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum