İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1206856

Aşağıdakilerden hangisi "talep eğrisi" açısından yanlıştır?


Talep eğrisi "D" harfi ile tanımlanır.

Talep eğrisindeki her nokta talep tablosundaki bir satıra karşılık gelir.

Talep eğrisi malın fiyatı arttıkça büyür ve arza ulaşır burada tüketicinin geliri sıfırdır.

Talep eğrisinde diğer tüm değişkenler sabitken malın fiyatındaki değişme talep eğrisi üzerinde A noktasından B noktasına hareket olarak gösterilir.

Talep eğrisinde tüketicinin gelirinin diğer malların fiyatlarının tüketicinin zevk ve tercihlerinin ve geleceğe ilişkin beklentilerinin değişmediği varsayılır.


Yanıt Açıklaması:

Talep miktarı ile malın kendi fiyatı arasındaki ters ilişkiyi göstermenin bir diğer yolu da yukarıdaki tablonun Şekil 2.1’de gösterildiği gibi grafiğini çizmektir. Bu grafiğe Talep Eğrisi adı verilir ve eğri D harfi ile tanımlanır. Talep eğrisi üzerindeki her nokta Talep tablosundaki bir satıra karşılık gelmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum