İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1208452

Makroekonominin kapsamı alanına giren beş önemli merkezi sorun vardır, aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?


Gelir ve istihdam düzeyi

Fiyat düzeyinin istikrarı

Ekonomik büyüme

Bireysel açıklar

Kamu açıkları


Yanıt Açıklaması:

Makroekonominin kapsam alanına giren beş merkezi sorun vardır. Bunlar; gelir ve istihdam düzeyi, fiyat düzeyinin istikrarı, ekonomik büyüme, kamu açıkları ile dış açıklardır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum