İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1252192

Hanehalkı tarafından firmalara stokların finansmanı, yeni fabrika ya da yeni makine alımları için verilen ödünçler karşılığı elde edilen gelire ne ad verilmektedir?


Rant (R)

Net faiz

Kârlar

Amortismanlar

Sübvansiyon


Yanıt Açıklaması:

Net faiz: Hanehalkı tarafından firmalara stokların finansmanı, yeni fabrika ya da yeni makine alımları için verilen ödünçler karşılığı elde edilen gelirdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum