İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1255948

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Buhran’ı açıklayan ve devletin temel politikalarla ekonomik çöküntülerin üstesinden gelebileceğini iddia eden yeni bir teorik çerçeve ortaya koyarak, modern makroekonominin öncülüğünü yapmıştır?


Sweezy

Bertrand

Cournot

Keynes

Chamberlin


Yanıt Açıklaması:

İngiliz ekonomist J. Maynard Keynes, Büyük Buhran’ı açıklayan ve devletin temel politikalarla ekonomik çöküntülerin üstesinden gelebileceğini iddia eden yeni bir teorik çerçeve ortaya koyarak, modern makroekonominin öncülüğünü yapmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum