İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1355649

Satış Hasılatı – Açık Maliyetler formülü bize hangi sonucu verir?


Muhasebe karı

Muhasebe maliyeti

Ekonomik kar

Kar maksimizasyonu

Toplam hasılat


Yanıt Açıklaması:

Firmanın amacının ka^rını maksimize etmek olduğunu biliyoruz. Ka^rı firmanın toplam satış hasılatı iletoplam maliyetleri arasındaki fark olarak tanımlıyoruz. Yukarıda maliyet bölümünde ekonomik maliyetlerile muhasebe maliyetleri arasındaki farkı incelemiştik. Muhasebe maliyetlerinde yalnızca açık maliyetler göz önüne alınırken, ekonomik maliyetler kavramının bir kaynağın tüm fırsat maliyetlerini içermesi gerek- tiğinden söz etmiştik. Bu fark nedeniyle iki farklı ka^r tanımı yapmak mümkündür. Bu durumda;

Muhasebe Ka^rı = Satış Hasılatı – Açık Maliyetler

Ekonomik Ka^r = Satış Hasılatı – Açık Maliyetler – O¨rtük Maliyetler

Yorumlar
  • 0 Yorum