İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1202169

Aşağıdakilerden hangisi her tercihin bir maliyeti olduğunu ifade eder?


Parasal maliyet

Rasyonellik

Fırsat maliyeti

Normatif özellik

King teoremi


Yanıt Açıklaması:

Her tercihin bir maliyeti vardır. Herhangi bir şeyi elde etmek için vazgeçtiğimiz en değerli alternatif, o tercihin fırsat maliyetidir. Pazar günü fazla mesai yapmanın fırsat maliyeti, aile ile gidilmeyen piknik ya da seyredemediğiniz film olabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum