İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1202175

Aşağıda yer alan ve iktisat biliminin cevaplaması gereken temel sorulardan hangilerinin cevapları fiyattır?

      


Kim üretecek- Nasıl üretilecek

Ne üretilecek-Nasıl üretilecek

Ne kadar üretilecek-Nasıl üretilecek

Nasıl üretilecek-Kim üretecek

Ne üretilecek-Ne kadar üretilecek


Yanıt Açıklaması:

Serbest piyasa ekono­milerinde, yani ürün fiyatının arz ve talep tarafından belirlendiği ekonomilerde, bir ürünün ne kadar üretileceği fiyatlar tarafından belirlenecektir.

Serbest piyasa ekonomile­rinde ne üretileceğinin kararının verilmesinde en önemli rolü “fiyat”lar üstlenir.

Yorumlar
  • 0 Yorum