İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1208465

Devletin gelirleri ve borçlarının bir arada gösterildiği belgenin adı olan "Bütçe" makroekonomi açısından ekonomideki pek çok değişkeni etkileyen bir ekonomi politikası aracıdır, buna göre aşağıdakilerden hangisi "bütçe" açısından yanlıştır?


Maliye politikaları bütçe aracılığı ile yürütülür.

Bütçe açıkları ve kamu borçları dış borçlar anlamına gelir.

Sürekli yaşanan bütçe açıkları kamu borçlarının artmasına sebep olur.

Zaman zaman bütçe kontrol edilebilir olmaktan çıkar ve kamu açıkları ciddi bir ekonomik sorun haline gelir.

Bütçede bütçe büyüklüğü, bütçe gelir ve giderlerinin bileşimi, gelirlerin ve giderlerin denk oluşu ve bütçe açıkları ve fazlaları vardır.


Yanıt Açıklaması:

Bütçe, devletin gelir ve giderlerinin bir arada gösterildiği bir belgedir. Ancak makroekonomik çerçevede bütçe bu şekli tanımı ile değil, bu tanımın içeriğiyle analizlere konu olmaktadır. Bütçe, ekonomide pek çok değişkeni etkileyen bir ekonomi politikası aracıdır ve maliye politikası bütçeler aracılığıyla yürütülür. Bir ekonomi politikası aracı olarak bütçe, bütçe büyüklüğü yanında, bütçe gelir ve giderlerinin bileşimi, gelirlerle giderlerin denk oluşu ya da bütçe açık ve fazlaları ile fonksiyonlarını yerine getirir. Ancak zaman zaman bütçeler kontrol edilebilir olmaktan çıkmakta ve bütçe/kamu açıkları ciddi bir ekonomik sorun haline gelmektedir. Elbette ki sürekli bütçe açıkları kamu  borçlarının artması ile sonuçlanmaktadır. Bütçe açıkları ve kamu borçlarının etkileri ve bunların yol açtığı sorunlar makroekonominin önemli bir inceleme alanını oluşturmaktadır

Yorumlar
  • 0 Yorum