İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1218130

Aşağıdaki maliyet eğrileri arasındaki ilişkileri ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?


Toplam Maliyet eğrisi (TC), Toplam Sabit Maliyet (TFC), ve Toplam Değişken Maliyet (TVC) eğrilerinin yatay olarak toplanmasıyla bulunabilir.

Ortalama Maliyet eğrisi (AC), Ortalama Sabit Maliyet (AFC), ve Ortalama Değişken Maliyet (AVC) eğrilerinin dikey olarak toplanmasıyla bulunabilir.

Ortalama Sabit Maliyet (AFC) eğrisi üretim miktarı azaldıkça sürekli artmaktadır.

Ortalama Maliyet (AC) ve Marjinal Maliyet (MC) eğrileri üretim miktarı artırıldıkça önce artmakta, sonra maksimuma ulaşmakta sonra da azalmaktadırlar.

Marjinal Maliyet eğrisi (MC), Ortalama Maliyet (AC) eğrisinden daha önce maksimuma ulaşmaktadır.


Yanıt Açıklaması:

Maliyet eğrileri arasındaki ilişkileri şöyle özetlenebilir:

  1. Toplam Maliyet eğrisi (TC), Toplam Sabit Maliyet (TFC), ve Toplam Değişken Maliyet(TVC) eğrilerinin dikey olarak toplanmasıyla bulunabilir.
  2. Ortalama Maliyet eğrisi (AC), Ortalama Sabit Maliyet (AFC), ve Ortalama Değişken Maliyet (AVC) eğrilerinin dikey olarak toplanmasıyla bulunabilir.
  3. Ortalama Sabit Maliyet (AFC) eğrisi üretim miktarı arttıkça sürekli azalmaktadır.
  4. Ortalama Maliyet (AC) ve Marjinal Maliyet (MC) eğrileri üretim miktarı artırıldıkça önce azalmakta, bir minimuma ulaşmakta sonra artmaktadırlar.
  5. Marjinal Maliyet eğrisi (MC), Ortalama Maliyet (AC) eğrisinden daha önce minimuma ulaşmaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum