İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1220967

Kırmızı et fiyatlarında ve yem fiyatlarında aynı dönemde bir azalma olması durumda, tavuk eti piyasasında ne olur?


Tavuk talebi eğrisi ve tavuk arzı eğrisinde değişiklik olmayacaktır. 

Tavuk talebi eğrisi sabit kalacak, tavuk arzı eğrisi ise sağa kayacaktır. 

Tavuk talebi eğrisi sola, tavuk arzı eğrisi ise sabit kalacaktır. 

Tavuk talebi eğrisi sola, tavuk arzı eğrisi ise sağa kayacaktır. 

Tavuk talebi eğrisi sağa, tavuk arzı eğrisi ise sola kayacaktır. 


Yanıt Açıklaması:

Kırmızı et fiyatlarında ve yem fiyatlarında aynı dönemde bir azalma olsun. Bu durumda tavuk eti piyasasında ne olur? Kırmızı et fiyatlarının azalması tüketicilerin kırmızı eti tavuk etine ikame etmelerine yol açacak ve tavuk eti talebinde bir azalma olacaktır. Yem fiyatlarındaki düşüş ise üreticilerin maliyetlerini azaltacak ve tavuk arzını artıracaktır. Bu durumda tavuk talebi eğrisi sola, tavuk arzı eğrisi ise sağa kayacaktır. Doğru yanıt D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum